Smluvní podmínky

Plavecké kurzy

Vážení zákazníci, tyto smluvní podmínky slouží k případným pozdějším nesrovnalostem a problémům.
 
1. Pokud se nebude plavat (technické důvody, havárie vody...) bude vám nabídnuta náhradní hodina. V případě předem hlášené poruchy se vždy snažím zákazníky s předstihem informovat.
 
2. Upozorňuji, že zaplacené kurzovné je možno vrátit pouze před zahájením
1. lekce (kromě nevratné zálohy 500,- Kč). Po zahájení kurzu nelze peníze vrátit ani převést do dalšího kurzu, a to ani v případě nemoci, dovolené atd.
 
Je však možné si 2 zameškané lekce v probíhajícím kurzu nahradit. Tyto lekce jsou však službou navíc, ne naší povinností.
 
- je nutné se omluvit nejpozději 24 hodin před začátkem lekce, pondělní lekce nejpozději do 9:00 hodin v pondělí,
- zameškané lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu,
- v případě možnosti lze lekce nahrazovat dopředu,
- maximální počet nahrazovaných hodin jsou 2 zameškané lekce.
 
3. ZA NEVYČERPANÉ SLUŽBY SE PENÍZE NEVRACEJÍ!!!
 
4. Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely.
 
5. Každý účastník lekcí zodpovídá za to, že je zdráv a netrpí v průběhu kurzu žádnou infekční chorobou. Všichni účastníci kurzů (včetně nejmenších dětí od 6 měsíců) musí mít absolvováno základní očkování.